นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลคุระบุรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/08/2015
ปรับปรุง 15/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 275774
Page Views 412389
 
กองการศึกษา

นางสาวดรุณี บุญฮวด
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)

ว่าง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นางสาวบุณย์ศิริ เซียงโหล
ครู อันดับ คศ.๑

นางประกายแก้ว ทองทวีวิวัฒน์
ครู อันดับ คศ.๑

นางสาวอรอนงค์ อัฐิ
ครู อันดับ คศ.๑

นางณิชานันท์ นาเวียง
ครู อันดับ คศ.๑

นางสาวจุไรรัตน์ อยู่ศรี
ครู อันดับ คศ.๑

นางสาวกัญญ์ณณัฎฐ์ กิ่งถาวร
ครูผู้ดูแลเด็ก(คผช.)

นายณัฏฐา ทิพย์พิมล
ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นางสาวธัญญา ธราพร
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณพัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรวรรณ คงเพชร
ผู้ดูแลเด็ก

นางกันยา เพชรศรี
ผู้ดูแลเด็ก

นางชัญญา ชัญถาวร
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายชัยวัฒน์ เผือกมณี
งานธุรการ