นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลคุระบุรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/08/2015
ปรับปรุง 14/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 217665
Page Views 316846
 
กองการศึกษา

นางสาวดรุณี บุญฮวด
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นางสาวบุณย์ศิริ เซียงโหล
ครู อันดับ คศ.๑

นางประกายแก้ว ทองทวีวิวัฒน์
ครู อันดับ คศ.๑

นางสาวอรอนงค์ อัฐิ
ครู อันดับ คศ.๑

นางณิชานันท์ นาเวียง
ครู อันดับ คศ.๑

นางสาวจุไรรัตน์ อยู่ศรี
ครู อันดับ คศ.๑

นางสาวกัญญ์ณณัฎฐ์ กิ่งถาวร
ครูผู้ดูแลเด็ก(คผช.)


ผู้ช่วยสันทนาการ

นางสาวธัญญา ธราพร
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณพัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรวรรณ คงเพชร
ผู้ดูแลเด็ก

นางกันยา เพชรศรี
ผู้ดูแลเด็ก

นางชัญญา ชัญถาวร
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายชัยวัฒน์ เผือกมณี
งานธุรการ