นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลคุระบุรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/08/2015
ปรับปรุง 04/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 270504
Page Views 405081
 
กองสาธารณสุขฯ

จ.อ.สุวิทย์ พฤษาประเสริฐ
รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ระดับต้น (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นางสาวขวัญใจ มีทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเขิม คงจันทร์
พนักงานขับรถขยะ

นายเอก ผลส่ง
พนักงานขับรถยนต์

นายสมยศ หมื่นหอ
พนักงานประจำรถขยะ

ว่าง
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายศักดา โชจรุณเดช
คนงานประจำรถขยะ

นายสนชัย นาคสิทธิ์
คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล

นายอติศร คงจันทร์
คนงานประจำรถขยะ