หน้าหลัก  ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง  กิจกรรม  รับโอนย้าย  ประกาศ  สมุดเยี่ยมชม  สายตรงนายกเทศมนตรี  ติดต่อเรา

นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลคุระบุรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/08/2015
ปรับปรุง 17/08/2017
สถิติผู้เข้าชม 197623
Page Views 287806
 
กองคลัง


ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางวไลพร สุริยะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายวรรโณ เพฃรประกอบ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นางเบญจวรรณ หะสะเลม
ผูัช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางถนอมจิตต์ บุญล้อม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางจารุลินทร์ ด่วนเดิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางกมลรัตน์ ศรีแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนทรัพย์สิน