นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลคุระบุรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/08/2015
ปรับปรุง 15/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 275715
Page Views 412330
 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเจริญ แซ่เขา
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายจรูญ กิจปกรณ์สันติ
รองประธานสภาเทศบาลฯ

นายนพดล พลสิทธิ์
เลขาสภาเทศบาลฯ

นายดนัย แก้วกิ้ม
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายสมเกียรติ์ บัวตุม
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายภานุภัทร นุ่นสง
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายสมโชค ชูพันธุ์
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายกนกศักดิ์ นนทเสน
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

นายชูศักดิ์ ถิ่นพังงา
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

นายสุริยา อุ่นทรัพย์เจริญ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

นางคนึงนิจ มีนวล
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

นางอุบลทิพย์ เกิดเขียว
สมาชิกสภาฯ เขต ๒