ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคุระบุรี จังหวัดพังงา
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน
 
นางสาวดรุณี บุญฮวด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลคุระบุรี
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
0896502411
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
 
เทศบาลตำบลคุระบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลคุระบุรี 999 ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี พังงา 82150
เบอร์โทรศัพท์ 076491352 เบอร์แฟกส์ 076491208