ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคุระบุรี จังหวัดพังงา
 

 

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสว่าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
0869466829
นางสาวกันตา สิทธิการ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
0913263296
นางสาวขวัญใจ มีทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0611591628
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล
นายเอก ผลส่ง
พนักงานขับรถยนต์
0857810593
นายสมยศ หมื่นหอ
คนงานประจำรถขยะ
0926167729
นายศักดา โชจะรุณเดช
คนงานประจำรถขยะ
062239531
ว่าง
คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
0937527235

 

เทศบาลตำบลคุระบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลคุระบุรี 999 ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี พังงา 82150
เบอร์โทรศัพท์ 076491352 เบอร์แฟกส์ 076491208