ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคุระบุรี จังหวัดพังงา
 

 

 
นายเชาวลิต ภูมิมาก
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
0835092959
นายเชาวลิต ภูมิมาก
นายช่างโยธาชำนาญงาน
0835092959
นายบุญฤทธิ์ อัฐิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0806240160
นายสุริยา ปานสุวรรณ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
0811877820
นายณรงค์ชัย แก้วแดง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
0872671001
นายสายัณ พงษ์อรุณรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
0848458070
ว่าง
คนสวน
นายสมัคร อัยรักษ์
คนสวน
0897166098
นายเกรียงศักดิ์ รามแก้ว
คนสวน
0954480693
นางยุพา คงชำนาญ
คนสวน
0861212734
นายปัญญา พบดวง
คนสวน
0839524450
นายสมเกียรติ เขียวเสน
คนงาน
0873834779
นายอนุสรณ์ คงทองดี
คนงาน
นายสหัส อัยรักษ์
คนงาน
0873834779
 

เทศบาลตำบลคุระบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลคุระบุรี 999 ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี พังงา 82150
เบอร์โทรศัพท์ 076491352 เบอร์แฟกส์ 076491208