นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลคุระบุรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/08/2015
ปรับปรุง 13/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 266101
Page Views 398975
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง (08 มิ.ย. 61 | อ่าน 13 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพื้นยางพาราศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคุระบุรี(หล (08 มิ.ย. 61 | อ่าน 17 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (08 มิ.ย. 61 | อ่าน 13 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลคุระบุรี (08 มิ.ย. 61 | อ่าน 13 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างรั้วศูนย์เด็กฯ (08 มิ.ย. 61 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคุระบุรี (08 มิ.ย. 61 | อ่าน 13 ครั้ง)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (02 เม.ย. 61 | อ่าน 42 ครั้ง)
ประกาศ วัน เวลา สถานที่ การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสพัลท์ติกคอนกรีต (ซอยทางด่าน) (ซอนตลาดสดเทศบาล) (06 ก.พ. 61 | อ่าน 65 ครั้ง)
ประกาศวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงระบบโรงกรองน้ำและวางท่อประปาหมู่บ้านอุ่นทรัพย์เจริญ-ร้านสาม ก (27 พ.ย. 60 | อ่าน 84 ครั้ง)
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีต(ซอยทางด่าน) (20 ต.ค. 60 | อ่าน 83 ครั้ง)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (20 ต.ค. 60 | อ่าน 95 ครั้ง)
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีต(ซอยตลาดสดเทศบาล) (20 ต.ค. 60 | อ่าน 84 ครั้ง)
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 7 (ซอนทางด่าน) (20 ต.ค. 60 | อ่าน 83 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล7(ซอนทางด่าน) (16 ต.ค. 60 | อ่าน 87 ครั้ง)
แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง (16 ต.ค. 60 | อ่าน 81 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงผิวทางเสริม (10 ต.ค. 60 | อ่าน 91 ครั้ง)
ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกบ่อหิน (10 ต.ค. 60 | อ่าน 91 ครั้ง)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (10 ต.ค. 60 | อ่าน 90 ครั้ง)
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (10 ต.ค. 60 | อ่าน 86 ครั้ง)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (10 ต.ค. 60 | อ่าน 87 ครั้ง)