ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคุระบุรี จังหวัดพังงา
 

 

 
นายสมเกียรติ บัวตุม
นายกเทศมนตรีตำบลคุระบุรี
0878922992
นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลคุระบุรี
0862685365
นายสุรไกร วงศ์พานิช
รองนายกเทศมนตรีตำบลคุระบุรี
0898664274
นายวสันต์ ภู่เจริญเดช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
0819790229
นายนริศ อินพันทัง
เลขานายกเทศมนตรีฯ
0971177544
 
 
 

เทศบาลตำบลคุระบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลคุระบุรี 999 ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี พังงา 82150
เบอร์โทรศัพท์ 076491352 เบอร์แฟกส์ 076491208