ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคุระบุรี จังหวัดพังงา
 

 

นายจรูญ กิจปกรณ์สันติ
ประธานสภาเทศบาลฯ
0848492694
นายดนัย แก้วกิ้ม
รองประธานสภาเทศบาลฯ
0819799800
นายนพดล พลสิทธิ์
เลขาสภาเทศบาลฯ
0926126142
นายดนัย แก้วกิ้ม
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
081979800
นายจรูญ กิจปกรณ์สันติ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
0848492694
นายนพดล พลสิทธิ์
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
0926126142
นายต่อชัย มาสสุวรรณศรี
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
0813016666
นายสมโชค ชูพันธ์ุ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
0813265692
นายภานุภัทร นุ่นสง
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
0635389845
นางอุบลทิพย์ เกิดเขียว
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
0896947723
นายกิตติวัต สองเมือง
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
0878812644
นายศราวุฒิ ประวิงวงศ์
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
0809789245
นางคนึงนิจ มีนวล
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
0819585926
นายกนกศักดิ์ นนทเสน
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
0896494438
นายสุริยา อุ่นทรัพย์เจริญ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
0818923429

เทศบาลตำบลคุระบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลคุระบุรี 999 ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี พังงา 82150
เบอร์โทรศัพท์ 076491352 เบอร์แฟกส์ 076491208