ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคุระบุรี จังหวัดพังงา
 

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล

 สภาพทั่วไป
ในบทนี้ได้แบ่งเป็น๒ส่วนประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของเทศบาลตาบลคุระบุรี เช่น ที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นส่วนที่สองเป็นข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่นเช่นโครงสร้างกระบวนการบริหารงานบุคคล และงบประมาณ

  ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลคุระบุรี
 
คำขวัญอำเภอคุระบุรี
“ตาชัย สิมิลัน สวรรค์เกาะสุรินทร์ วิถีถิ่นมอแกน ดินแดนเกาะพระทอง
ชื่อก้องพลับพลึงธาร แตงโมหวานคุระบุรี คนดีศรีพังงา”
 
ตราประจำเทศบาลตำบลคุระบุรี
 
 
ต้นไทร หมายถึง สัญลักษณ์ของความแข็งแรง แข็งแกร่ง แผ่ไพศาล เกิดความร่มเย็น เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร
วัวนอน หมายถึง สัญลักษณ์ของรถเก็บขยะสมัยก่อนตอนเป็นสุขาภิบาล ที่ไม่มีรถ เลยใช้วัวลากขยะแทน เมื่อเหนื่อยก็มานอนพักที่ใต้ต้นไทร เปรียบเสมือนเป็นที่พักพิง

ต้นไม้ประจาจังหวัด คือ ต้นเทพทาโร เป็นไม้มงคลพระราชทานประจาจังหวัดพังงา อยู่ในวงศ์ Lauraceae (ลอร่าซี) หรือเป็นต้นไม้ประเภทไม้ต้นหรือไม้พุ่ม พบได้ทั่วไปทุกภาคของประเทศ ภาคกลางและภาคตะวันออกเรียก เทพทาโร ภาคใต้เรียก จวง หรือ จวงหอม ภาษายาวี เรียก มือแดกะมางิงภาคเหนือเรียก จะไคต้น หรือพลูต้นขาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียก การบูร
 
รูป “ต้นเทพทาโร”
 
 

         เป็นต้นไม้หอมชนิดหนึ่งสกุลเดียวกับต้นอบเชย มีต้นขนาดใหญ่ อยู่ในวงศ์ Lauraceae เทพทาโรเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลับทึบ สีเขียวเข้ม ลาต้นเรียบไม่มีพูพอน เปลือกต้นสีเทาอมเขียวหรืออมน้าตาล ค่อนข้างเรียบ แตกเป็นร่องยาวตามลาต้น เมื่อถากเปลือกออกจะมีกลิ่นหอม กิ่งมีลักษณะอ่อนเรียว เกลี้ยงและมักมีคราบขาว ใบเป็นชนิดใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน เป็นใบรูปรีแกมรูปไข่หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน เนื้อใบค่อนข้างหนา ผิวใบเกลี้ยง ท้องใบมีคราบขาว ปลายใบแหลม โคนใบแหลมและกลม ดอกออกเป็นช่อ สีขาวหรือเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม ออกดอกตามปลายกิ่งเป็นกระจุกยาว2.5-7.5ซม.ก้านช่อดอกจะเรียวยาวและเล็กมากผลมีขนาดเล็กและกลมผลอ่อนมีสีเขียวผลแก่มีสีม่วงดาลักษณะเนื้อไม้มีสีเทาแกมน้าตาล มีกลุ่มหอมฉุน มีริ้วสีเขียวแกมเหลือง เนื้อไม้เป็นมันเลื่อม เสี้ยนตรงหรือสับสน เป็นคลื่นบ้างเล็กน้อย เหนียว แข็งพอประมาณ เลื่อย ไส้กบ ตบแต่งง่าย สารสาคัญในเนื้อไม้ จะพบ d - camphor ที่ใช้แทน sassafras ได้ดีให้น้ามันที่มีสารหอม คือ safrol และ cinnamic aldehyde และยังพบ safrol ในเปลือกต้นและใบ การขยายพันธุ์ไม้เทพทาโรที่นิยมปฏิบัติกันคือ การขยายพันธุ์ด้วยการ
เพาะเมล็ดและการปักชา

           ต้นเทพทาโรเป็นไม้หอมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ จึงสมควรที่จะปลูกสร้างสวนป่าไม้เทพทาโรขึ้นในที่ที่มีความชุ่มชื่นเพียงพอ เพราะเทพทาโรจะชอบขึ้นอยู่บนเขาในป่าดงดิบ พบมากที่สุดทางภาคใต้ อาจจะปลูกใต้ร่มไม้อื่นหรือปลูกเป็นไม้แซมสวนป่า น่าจะเจริญเติบโตดีกว่าปลูกเป็นไม้เบิกนาในที่โล่งแจ้ง
           ดอกไม้ประจาจังหวัดพังงา คือ ดอกจาปูน เป็นพรรณไม้ดอกชนิดหนึ่ง มีกลิ่นหอมหวาน ดอกมีขนาดเล็ก กลีบหนา อูม ดอกมีลักษณะคล้าย ดอกบัวตูม ชื่อวิทยาศาสตร์ คือAnaxagorea javanica Blumeเป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก ต้นใบและกิ่งคล้ายๆ กระดังงา ทรงพุ่มค่อนข้างโปร่ง กิ่งก้านเกลี้ยง ลาต้นตรง เปลือกเรียบมีสีเทาคล้า ใบสีเขียวเป็นมัน พื้นใบเกลี้ยง ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามยอดหรือโคนก้านใบ ลักษณะดอกจะแข็ง มีสีขาวนวลเป็นมัน มี 3 กลีบ โคนกลีบสีเขียว เมื่อบานเต็มที่ประมาณ1 นิ้ว มีกลิ่นหอมแรงในช่วงกลางคืนและหอมอ่อนในช่วงเช้า ดอกบานวันเดียวแล้วร่วง ออกดอกตลอดปี แต่จะมีดอกดกในช่วงฤดูฝน ผลเป็นผลกลุ่ม มีผลย่อย 4-10 ผล เมื่อผลแก่แล้วเมล็ดจะแตกตัวกระเด็นไปได้ไกลเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตช้าในช่วงแรก ต้นกล้าอายุหนึ่งปีจะมีความสูงเพียง 10 เซนติเมตร แต่จะเจริญเติบโตเร็วขึ้นได้ในปีถัดไป สภาพธรรมชาติต้องการแสงแดดราไร ขึ้นได้ในดินทุกชนิด หากปลูกเลี้ยงควรปลูกในดินร่วนมีการระบายน้าดี ชอบน้า จะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง หรือฝนตกชุก หากต้องการปลูกให้ออกดอกจะต้องจัดสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม และควรระวังอย่าให้โดนแดดจัดเกินไป จาปูนเป็นไม้ดอกที่ได้รับความนิยมมานาน แต่มีน้อยคนที่จะปลูกเลี้ยงได้เจริญเติบโตและออกดอกดกได้ในที่ราบภาคกลาง หรือสภาพแวดล้อมอื่นที่ต่างไปจากถิ่นกาเนิดเดิม
 
   
 

เทศบาลตำบลคุระบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลคุระบุรี 999 ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี พังงา 82150
เบอร์โทรศัพท์ 076491352 เบอร์แฟกส์ 076491208