ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคุระบุรี จังหวัดพังงา
 

 

แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี พ.ศ. 2564

 
 
 
 
ด้วยข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว/ *
เบอร์โทรศัพท์ :
อาชีพ  :
เลขบัตรประชาชน :
อยู่บ้านเลขที่:  ถนน หมู่ที่ :    ตำบล อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
ข้อมูลสัตว์เลี้ยง รวม  ตัว แยกเป็น สุนัข  ตัวแมว  ตัว
หมายเหตุ :
ที่
ประเภท
(หมา/แมว)
ชื่อสัตว์
เพศ
สี
อายุ
สถานที่เลี้ยง
วัคซีน

1.
  เคย ไม่
2.
   เคย ไม่
3.
   เคย ไม่
4.
   เคย ไม่
5.
   เคย ไม่

 

   
 
   
   
   
   
   
 
ป้อนรหัสยืนยัน : 
 

   
   

เทศบาลตำบลคุระบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลคุระบุรี 999 ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี พังงา 82150
เบอร์โทรศัพท์ 076491352 เบอร์แฟกส์ 076491208