ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคุระบุรี จังหวัดพังงา
 

 

ประกาศ
     
ประกาศ ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิน พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสาร 96.pdf_110322_101331.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2565
 
 
 

เทศบาลตำบลคุระบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลคุระบุรี 999 ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี พังงา 82150
เบอร์โทรศัพท์ 076491352 เบอร์แฟกส์ 076491208