ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคุระบุรี จังหวัดพังงา
 

 

ประกาศ
     
ประกาศ ประกาศ แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตำบลคุระบุรี ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
   
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 05 พฤษภาคม 2564
 
 
 

เทศบาลตำบลคุระบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลคุระบุรี 999 ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี พังงา 82150
เบอร์โทรศัพท์ 076491352 เบอร์แฟกส์ 076491208