ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคุระบุรี จังหวัดพังงา
 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การประชุมคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประชุมหมา.pdf_140521_105408.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 พฤษภาคม 2564
 
 
 

เทศบาลตำบลคุระบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลคุระบุรี 999 ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี พังงา 82150
เบอร์โทรศัพท์ 076491352 เบอร์แฟกส์ 076491208